Het Rauwerda-Westra fonds is op het volgende adres bereikbaar:

bestuur Stichting Rauwerda-Westra Fonds
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3
9250 AA Burgum