In 2015 kreeg ik als nieuwe locatiedirecteur van CSG Liudger Burgum de vraag of ik als secretaris zitting wilde nemen in het bestuur van de Stichting Rauwerda Westra Fonds. Mijn antwoord hierop was ‘ja’ want wat is het mooie kans om, conform de wensen van de heer Rauwerda, ‘begaafde doch minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen’, de mogelijkheid te bieden te gaan studeren.
Het belang van het kunnen volgen van een vervolgopleiding na het voortgezet onderwijs is immers groot. Jongeren kunnen hierdoor nog beter hun talenten inzetten in de toekomstige maatschappij.
In het bestuur probeer ik met de andere bestuursleden zo goed mogelijk de wensen van de de heer Rauwerda vorm te geven door kritisch en constructief te zijn rondom bijvoorbeeld de aanvragen en manieren te bedenken de bekendheid van het Rauwerda Westra Fonds te vergroten.