Rol: voorzitter

De gemeente Tytsjerksteradiel kreeg in 2010 via de notaris te horen dat dhr Rauwerda was komen te overlijden en dat hij in zijn testament had vastgelegd dat hij zijn vermogen beschikbaar wilde stellen voor studenten die de studiekosten moeilijk kunnen betalen (of hun ouders). Daarvoor heeft het college van BenW besloten een stichting op te richten met bestuursleden vanuit het voortgezet onderwijs en het college. Het college zorgt voor een voorzitter. Vanaf de oprichting vervul ik die rol door in samenspraak met de andere bestuursleden en de ambtelijk secretaris vergaderingen bijeen te roepen en vervolgens deze vergaderingen voor te zitten. In deze vergaderingen besteden wij aandacht aan de aanvragen en de p.r. zodat wij zoveel mogelijk studenten bereiken en kunnen helpen conform de bedoeling van de erflater.