Rol: Penningmeester

Ik ben Aaldrik Haandrikman. In het dagelijks leven ben ik directeur van OSG Singelland in Burgum.

Samen met mijn collega van CSG Liudger vormen wij de directie van de HAVOtop in Burgum.
Als professional ben ik enorm betrokken bij het bieden van kansen op goed onderwijs. Vanuit deze achtergrond hoop ik als penningmeester van het Rauwerda-Westra Fonds mijn steentje te kunnen
bijdragen aan het financieel haalbaar maken van doelen die studenten aan hun (toekomstige) carrière stellen.

De ondersteuning van ons studiefonds kan voor studenten net de doorslag geven om de uitdaging van de studie en de ontwikkeling van hun beroepscarrière aan te gaan. Gezien de belangstelling voor ons studiefonds voorzien wij als bestuur van het Rauwerda-Westra Fonds duidelijk in die behoefte.